Om naturen

ARISTOTELES' FYSIK eller OM NATUREN omhandler de generelle principper bag verden og universet. Værket har form som en samling foredrags­noter og er formodentlig ikke er nedskrevet med henblik på udgivelse. Aristoteles indleder OM NATUREN med en præsentation af sin og de førsokratiske natur­filosoffers metode. Til forskel fra moderne natur­videnskab, som søger at beskriver naturen og opstille generelle lovmæssigheder på baggrund af konkrete eksperimenter og iagttagelser, er den aristoteliske natur­filosofi spekulativ. På trods af forskel i metode behandler ARISTOTELES' FYSIK emner af betydning for natur­videnskaben som fx legeme, stof, form, bevægelse, forandring, tid og rum etc. OM NATUREN består af i alt otte bøger, hvor syvende bog er et mindre og selvstændigt skrift, som formodentlig ikke har været tænkt som del af foredrags­samlingen.

OM NATUREN foreligger nu som en digital udgave af C. Rosenørn Lehns oversættelse fra 1909.

Type: E-bog
Filformat: ePub 3.0
Sideantal: 208
Sprog: Dansk
Udgivet: 15. marts 2015
Forlag: Halkyon
ISBN: 9788793276208

Læseprøve

Sammenlign pris