Staten

STATEN eller πολιτεία af Platon fra omkring 380 f.v.t. har form som en genfortalt dialog af Sokrates, der var Platons læremester. Dialogen foregår i Athens havneby Piræus hos Kefalos, der er far til taleren Lysias. Foruden disse personer er Polemarkhos, der også er søn af Kefalos, sofisten Thrasymakhos, Platons ældre brødre Glaukon og Adeimantos og en række andre personer også tilstede. Værket har formentlig været bestemt for recitation.

BOG 1
Behandler spørgsmålet om, hvad retfærdighed er og indeholder en beskrivelse af den individuelle retfærdighed som spejlet i statens anliggender.

BOG 2-3
Sokrates forsøger at svare på, om man kan være retfærdig uden at tage hensyn til ydre vilkår.

BOG 4
Staten må have nogle til at forsvare sig. Sokrates beskriver, hvordan disse beskyttende 'vogtere' udvælges, og hvori deres opgaver i idealsamfundet består.

BOG 5
Omhandler kvinders rettigheder og idéen om, at ægteskabet bør ophæves og børn opdrages på statslige institutioner.

BOG 6-7
Kun en lederstand af filosoffer har den fornødne indsigt til at gennemskue de individuelle behov og styre idealstaten mod den fælles retfærdighed.

BOG 8-9
Giver en karakteristik af en række uretfærdige samfundsformer: Timokrati, oligarki, demokrati og tyranni.

BOG 10
Omhandler kunstens undergravende rolle i samfundet. og indeholder en beskrivelse af de gode og de ondes skæbne efter døden (beretningen om Er's oplevelser i dødsriget) .

PLATON (427-347 f.v.t.) tilhørte det athenske aristokrati, der havde tradition for at deltage i bystatens politiske liv. Men efter det voldelige tyranni i 404-403 f.v.t. og henrettelsen af Platons læremester Sokrates i 399 f.Kr. endte han med at tage afstand fra politik og påbegynde sit filosofiske forfatterskab. Platon var elev af Sokrates, hvis fængslende personlighed og provokerende samtalekunst han forevigede i sine værker.

STATEN foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af C. J. Heises oprindelige oversættelse fra 1851 med søgbart indeks og oldgræske anmærkninger, der tidligere har været udgivet som tre særskilte bind på i alt 788 sider.

Type: E-bog
Filformat: ePub 3.0
Sideantal: 788
Sprog: Dansk
Udgivet: 5. december 2015
Forlag: Halkyon
ISBN: 9788793276093

Læseprøve

Sammenlign pris

Lån bogen